Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2011

angeelica
4988 7e79
Reposted frompara-siempre para-siempre
angeelica
4768 cfcd 420
Reposted fromamericano americano
angeelica
4771 d417 420

Czy gwiazdy świecą tylko po to, aby każdy mógł znaleźć swoją ?

/Antoine de Saint-Exupéry/

Reposted fromvoilla voilla
angeelica
Wiesz czego aktualnie pragnę? Dzielić z kimś moje ulubione łóżko i rozmawiać o 5 nad ranem.
— i żeby było jak wczoraj.
Reposted fromamericano americano
angeelica
angeelica
Świat wypadł mi z moich rąk.
Reposted fromdraia draia
angeelica

Pamiętaj mała, kocha

Cię nie ten który daje ci wódkę,

ale ten który trzyma Ci

głowę kiedy rzygasz.

— ftbl.
Reposted fromchemiczna chemiczna
angeelica
„Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.”
Reposted fromrockskins rockskins
angeelica
angeelica
9953 51a0 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viamagdanestor magdanestor
angeelica
9814 421c 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viamagdanestor magdanestor
angeelica
Reposted fromwanad wanad viaprzytulanki przytulanki
angeelica
angeelica
5801 8fe3 420
angeelica
5755 7f1f 420
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaskrzacik skrzacik
angeelica
9988 ea3a 420
Reposted frommalinowaherbata malinowaherbata viaEdgi Edgi
angeelica
6001 d6b4 420
Reposted fromDisney Disney viaskrzacik skrzacik
angeelica
2844 7d8e 420
Reposted fromserduszkowo serduszkowo viaickyv ickyv
angeelica
8513 2b14 420
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia
angeelica
Hej, poczęstuję Cię dziś rozgoryczeniem .
— Piersi ćwierć
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viapeace peace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl